Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się po to, aby nie dopuścić do ogłoszenia upadłości dłużnika. Dzięki temu możliwe jest przywrócenie dłużnikowi utraconej zdolności do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przyjrzyjmy się zatem temu zagadnieniu.

Czym jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który ma problemy finansowe, ale jednocześnie nie chce składać wniosku o ogłoszenie upadłości – wówczas np. postępowanie sanacyjne może stanowić odpowiedź na te wyzwania.

Warto przy tym wspomnieć, że w 2016 roku w Polsce weszła ustawa dotycząca właśnie Prawa restrukturyzacyjnego, która w znaczący sposób dokonała modyfikacji wcześniej obowiązującego prawa naprawczego oraz upadłościowego.

Oto wszystko co musisz wiedzieć o restrukturyzacji: https://kpr-restrukturyzacja.pl/faq/. Ujmując to najbardziej obrazowo – jest to ogół działań, dzięki którym będzie można poprawić wydajność firmy nie dopuszczając tym samym do postępowania upadłościowego. Wszczęcie takiej procedury przez złożeniem wniosku upadłościowego jest powszechną praktyką – warto jednak nawiązać w tym celu kooperację z doświadczonymi ekspertami.

Jakie są typy postępowań restrukturyzacyjnych?

Warto na tym etapie zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje możliwych postępowań restrukturyzacyjnych.

Postępowanie o zatwierdzenie układu ma charakter pozasądowy – w tym właśnie wyraża się główny wyróżnik tego rodzaju postępowania. Decydując się na zatwierdzenie układu możesz liczyć także na możliwość wskazania samodzielnie wybranego doradcy restrukturyzacyjnego.

W przyspieszonym postępowaniu układowym mamy z kolei do czynienia z szybszym trybem działania, na co wskazuje sugestywna nazwa. Wówczas to sąd decyduje o otwarciu oraz przeprowadzaniu układu podczas posiedzenia o charakterze niejawnym. W tym przypadku dłużnik nie ma możliwości wyboru nadzorcy takiego układu, który będzie czuwał nad przebiegiem postępowania. Taka restrukturyzacja nie jest zatem pożądana przez przedsiębiorców.

Przyspieszone postępowanie układowe cechuje się tym, że przedsiębiorcy oczekują zawarcia układu wówczas, gdy został dokonany spis wierzytelności spornych.
Tradycyjne postępowanie układowe może z kolei potrwać o kilka miesięcy dłużej. W trakcie finalizowania spisu wierzytelności spornych dochodzi dochodzi o konfrontacji zarówno między dłużnikiem, jak i pozostałymi podmiotami.
Jeżeli zaś chodzi o postępowanie sanacyjne – tutaj założenie polega na gruntownej i wieloaspektowej reorganizacji przedsiębiorstwa. Jego celem jest przywrócenie firmie możliwości do regularnej spłaty dotychczasowych zobowiązań.

Współpracuj z ekspertami w zakresie restrukturyzacji

Zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego rodzaju postępowania, np. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego czy innego z wyżej wymienionych? Bez względu na, czy finalnie wybór padnie na uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne czy inne – to szansa na poprawę sytuacji firmy. Warto sprawdzić propozycję współpracy od KPR Restrukturyzacja. Grono doświadczonych ekspertów może być pomocne przy realizacji wspólnie obranego celu. Jeżeli zatem jesteś w trudnej sytuacji jako przedsiębiorca i chcesz odzyskać możliwość spłaty zobowiązań – kluczowe będzie skierowanie się do profesjonalistów, którzy pomogą osiągnąć założony przez Ciebie cel. Kooperacja z doświadczoną w tym zakresie kancelarią będzie zdecydowanie dobrym posunięciem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*