Pytanie zawarte w tytule wpisu, dotyczące aneksu przedłużającego umowę najmu pojawia się bardzo często. To nie może dziwić, ponieważ gdy w grę wchodzi umowa skutkująca określonymi konsekwencjami prawnymi, każdy (zarówno właściciel lokalu, jak i najemca) powinien upewnić się, co do wymaganych formalności.

Dobrą praktyką jest nie tylko poszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie, lecz przede wszystkim – bezpośrednio, u specjalistów prawa nieruchomości. Dysponując fachową wiedzą, potrafią oni zawsze odnaleźć się w zawiłych i często niejednoznacznych dla laika, zawiłościach prawnych. Poza tym, ich zadaniem jest znalezienie najbardziej optymalnych rozwiązań dla swoich klientów, niezależnie od tego, czy zgłasza się do nich po poradę właściciel lokalu na wynajem czy też najemca.

Umowę najmu lokalu jak najbardziej można przedłużyć aneksem i właśnie taki jest najczęstszy cel jego sporządzania. Może on jednak dodatkowo zmieniać dotychczasowe ustalenia umowy głównej, wprowadzać nową treść lub uchylać wcześniejsze postanowienia. Najważniejsze informacje dotyczące tematu tego rodzaju aneksu postaramy się przybliżyć poniżej.

Jak przedłużyć umowę najmu lokalu aneksem?

Aby poprawnie sporządzić aneks, przedłużający umowę najmu lokalu, należy pamiętać o kilku kwestiach:

  1. Aneks powinien w jednoznaczny sposób odnosić się do konkretnej umowy głównej najmu. W jego treści należy zatem przywołać nr umowy pierwotnej, miejsce i datę jej sporządzenia, okres, w jakim obowiązywała, dane stron, które ją sygnowały, itp.
  2. Aneks do umowy najmu, by był ważny z punktu widzenia prawa, musi zostać sporządzony w formie pisemnej. Bardzo istotne jest to, by zwrócić szczególną uwagę na sposób sporządzenia pierwotnej umowy najmu. Jeśli została potwierdzona notarialnie, aneks do niej również będzie musiał zostać spisany u notariusza. Jeśli forma umowy była zawarta w formie pisemnej, nie ma obowiązku udawania się do kancelarii notarialnej, w celu przedłużenia jej aneksem. Aneks można wówczas sporządzić w podobny sposób (zawsze pisemnie), choć oczywiście, jeśli chcemy, można to wtedy również wykonać za potwierdzeniem notarialnym.
  3. Co do pozostałych nieodłącznych elementów aneksu, zastosowanie znajdą ogólne zasady sporządzania umów najmu pomiędzy właścicielami i najemcami. Zapisy zawarte w aneksie muszą być jednak zgodne z treścią ustawy o ochronie praw lokatorów. W przeciwnym wypadku – nie będą skutkowały prawnie.
  4. Warto wskazać w aneksie datę, od której jego treść zacznie obowiązywać. Należy to zrobić bezwzględnie, w przypadku, gdy okres obowiązywania przedłużenia umowy rozpocznie się z datą inną, niż dzień podpisania aneksu.

Czy aneks do umowy najmu, przedłużający jej ważność, trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego

Właściciele lokali na wynajem często pytają, czy mają obowiązek zgłaszania do Urzędu Skarbowego fakt podpisania aneksu. Żaden zapis prawny nie nakłada na nich takiego obowiązku, pod warunkiem, że podatek od najmu jest nadal odpowiednio odprowadzany. Jednak, jeśli obawiają się jakichkolwiek nieścisłości lub kłopotów, mogą oczywiście dokonać takiego zgłoszenia.

Inaczej wyglądają konieczne formalności, w przypadku podpisywania umowy głównej najmu lokalu. Fakt ten musi zostać zgłoszony przez właściciela lokalu do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Najemca może zaś domagać się od wynajmującego potwierdzenia takiego zgłoszenia.

Jeśli cokolwiek w temacie aneksu do umowy najmu jest wciąż dla Ciebie niejasne, zapytaj o poradę prawnika od nieruchomości. Nie warto ryzykować, jeśli nie jesteś pewien, co do formalności związanych z aneksem lub jakikolwiek jego zapis budzi Twoje wątpliwości. By nie stracić swoich pieniędzy czy też uniknąć przykrych konsekwencji prawnych, spowodowanych niewiedzą, zawsze lepiej poprosić o radę specjalistę prawnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*