PIT-37 to formularz dedykowany do corocznych rozliczeń podatkowych podatników, którzy otrzymywali wynagrodzenie ze stosunku pracy, renty i emerytury czy przychody z działalności wykonywanej osobiście. Standardowy termin złożenia deklaracji za ubiegły rok upływa ostatniego dnia kwietnia. Kto dokładnie powinien złożyć druk PIT-37 oraz jak go wypełnić?

Kto powinien złożyć deklarację PIT-37? Umowa o pracę, przychód ze służby, umowy nakładczej lub spółdzielczej

PIT-37 to jedna z najczęściej stosowanych deklaracji, składana przez pracowników, zleceniobiorców i inne osoby, dla których zaliczki na podatek wylicza i opłaca płatnik. Jeżeli osoba posiada także inne źródła, od których powinna samodzielnie uiścić podatek, wszystkie dochody z ubiegłego roku winna ona wykazać na formularzu PIT-36. PIT-37 można uzupełnić łącznie z małżonkiem lub dzieckiem, którzy również posiadają uprawnienia do rozliczenia się na tym samym typie druku.

Do złożenia deklaracji PIT-37 są zobowiązani podatnicy otrzymujący:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • emerytury lub renty krajowe,
 • świadczenia lub zasiłki przedemerytalne,
 • stypendia,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • należności z tytułu członkostwa w spółdzielniach związanych z produkcją rolną,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczenia z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujące tymczasowo aresztowanym bądź skazanym,
 • należności z umowy o pracę przy zbiorach bądź umowy aktywizacyjnej.

Obowiązek złożenia druku PIT-37 dotyczy także osób, które nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, nie mają obowiązku doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci, nie odliczają podatku minimalnego lub nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

pit 37

Jak wypełnić druk PIT-37?

Aby wypełnić druk PIT-37 niezbędne jest posiadanie formularza PIT-11, wystawianego przez pracodawcę lub zleceniodawcę w terminie do końca lutego. Zależnie od źródła dochodów, przy uzupełnianiu poszczególnych rubryk znajdzie zastosowanie także PIT-11A/PIT-40A. Wypełniając deklarację PIT-37 należy wykazać w niej dochody i odliczenia z wszystkich posiadanych dokumentów, a także zaznaczyć przysługujące ulgi, takie jak prorodzinna, termomodernizacyjna, na leki lub sprzęt rehabilitacyjny czy związana z darowiznami na cele religijne i społeczne. Najprostszą i polecaną metodą rozliczenia deklaracji PIT-37 jest korzystanie z interaktywnych, darmowych programów do obliczania i składania e-pitów.

Termin składania formularza PIT-37

Ostateczny termin, w jakim należy złożyć deklarację PIT-37 za ubiegły rok to ostatni dzień kwietnia. W związku z obecną pandemią koronawirusa, termin składania deklaracji PIT-37 za rok 2019 został przedłużony do 31 maja 2020. Jednocześnie przed końcem kwietnia warto sprawdzić wstępnie wypełnioną deklaracje w usłudze Twój e-PIT na portalu podatki.gov.pl. Umożliwi to ewentualne samodzielne dopisanie ulg, wprowadzenie niezbędnych zmian lub całkowite rozliczenie się poza usługą, zanim deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana.

Więcej informacji można uzyskać w dziale pytania i odpowiedzi na stronie e-pity.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*