Jakie dokumenty są potrzebne do sprzedaży samochodu? Nie każdy o tym wie, a przecież jest to kluczowa kwestia w kontekście całego procesu transakcji. W poniższym artykule zajmiemy się tym tematem.

Umowa kupna-sprzedaży

Wśród najważniejszych dokumentów podczas sprzedaży samochodu można wskazać umowę kupna-sprzedaży. Zawarte są w niej wszelkie niezbędne informacje na temat sprzedawanego pojazdu, a także dane stron umowy. Dokument kupna-sprzedaży potrzebny jest kupującemu do zarejestrowania samochodu, a sprzedającemu do jego wyrejestrowania, dlatego powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Dowód rejestracyjny

Kolejnym istotnym dokumentem, który powinien zostać przekazany kupującemu, jest dowód rejestracyjny pojazdu. Dowód rejestracyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów w przypadku posiadania samochodu. Dzięki niemu kupujący będzie miał możliwość przerejestrowania na siebie pojazdu. W dowodzie rejestracyjnym są zawarte informacje dotyczące obowiązkowych przeglądów technicznych, a także terminów ich wykonywania. Warto sprawdzić przed sprzedażą, czy pojazd ma wykonane aktualne badanie techniczne.

Karta pojazdu

Karta pojazdu to kolejny dokument, który powinien być wydany kupującemu podczas sprzedaży samochodu. Pod warunkiem, że została wydana podczas pierwszej rejestracji pojazdu. Znajdują się w niej najważniejsze informacje na temat pojazdu, a także jego historia. Zazwyczaj karta pojazdu jest bezpiecznie przechowywana w domu właściciela, dlatego ryzyko jej zniszczenia lub zgubienia jest zmniejszone. Jednak w przypadku utraty dokumentu niezbędne będzie ponowne jego wyrobienie.

Ubezpieczenie OC pojazdu

Wśród najważniejszej dokumentacji pojazdu można także wyszczególnić aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obecnie jest ona na terenie kraju obowiązkowa, dlatego każdy pojazd powinien mieć zawarte ważne ubezpieczenie, niezależnie od tego, czy jest dopuszczony do ruchu na drodze, czy też nie. Najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie kupującemu aktualnej polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki.

Brak dokumentów

Wiele osób zastanawia się, czy sprzedaż pojazdu bez wymienionych powyżej dokumentów jest w ogóle możliwa. Sprzedaż pojazdu bez ważnego badania technicznego jest możliwa, jednak w tym przypadku nie jest on dopuszczony do ruchu i nie można się nim poruszać po drogach. Sprzedaż pojazdu bez ważnej polisy OC również jest możliwa, jednak w tym przypadku właściciel pojazdu może narazić się na karę finansową z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Sprzedaż samochodu jest możliwa również w przypadku braku dokumentów, które dotyczą pojazdu, takich jak dowód rejestracyjny czy karta pojazdu. Jednak informacje dotyczące ich braku powinny znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży. W niektórych przypadkach może być konieczne przekazanie zaświadczenia z Wydziału Komunikacji lub osobiście napisanego oświadczenia o utracie dokumentów.

Jeśli z jakichś przyczyn nie posiadasz któregokolwiek z dokumentów, sprzedaż pojazdu innej osobie fizycznej może być utrudniona chociażby z powodu braku zaufania. Wtedy dobrym rozwiązaniem może być Skup aut w Łodziktóry skupuje pojazdy w różnym stanie i również bez dokumentów. Warto odezwać się do takiego miejsca po darmową wycenę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*